ارتباط با ما


آدرس:
تبریز - طالقانی شمالی - مصلای حضرت امام خمینی (ره)

شماره های تماس :
تلفن :041-۳۵۵۶۴۱۴۰

فکس : 041-۳۵۵۳۹۰۰۲

ایمیل : info@mosallatabriz.com